Ontstaansgeschiedenis Het Aahof Zwolle

Ontstaansgeschiedenis & ontwikkelproces van Aahof Zwolle

Woonhofjes bestaan al 700 jaar in Nederland. Vanaf 1200 kwamen er namelijk hofjes in de stedelijke gebieden van middeleeuws Nederland. Vaak begonnen deze stedelijke hofjes als pelgrims- of gasthuizen. Later werd het ook een plek voor ouderen. In bijna elke historische stad zijn ze nog steeds in de oorspronkelijke staat te vinden. Eigenlijk zijn deze hofjes nooit uit beeld geraakt. Maar hoe mooi en betoverend deze hofjes ook zijn, het programma en de ontsluiting zijn niet meer helemaal van deze tijd.

 

Daarom werd in het Aahof de entree aan de buitenkant gelegd en heeft iedereen een eigen terras of kleine privé-tuin. Binnen de min of meer in carré vorm gebouwde woningen is een gemeenschappelijke binnentuin gerealiseerd. Ontstaan vanuit het verleden is het Aahof daarmee tegelijk een project van de toekomst.

 

In de zomer van 1965 werd een start gemaakt met het bouwrijp maken van de grond wat later de wijk AA-landen zou worden. De naam is ontleend aan het nog altijd bestaande riviertje de ‘Westerveldse Aa’. In 1967 werden de eerste woningen opgeleverd en de wijk was gereed in 1979. De AA-landen is zowel qua woningen als infrastructuur afwisselend aangelegd. De wijk heeft veel erven en de wegen lopen veelal min of meanderend doorheen. De noord -en noordoostkant wordt begrensd door het groene stadsgedeelte Langeholte en loopt door tot de rivieren het Zwarte Water en de Vecht. Aan de oostkant ligt een groene buffer tussen de AA-landen. De grens aan de zuidkant ligt tegen de A28. Daarmee kent deze wijk uitstekende en directe wegontsluitingen in alle richtingen. De westkant ligt tegen de Middelweg met daarachter de wijk Holtenbroek en in het noordwesten het groene gebied Westerveld.

 

Op de plek van het Aahof werd in 1974 het zwembad het Aa-Bad gebouwd.  Het was een gemeentelijk zwembad en werd later ondergebracht in een stichting. Oktober 2012 werd het zwembad gesloopt omdat het verouderd was en te duur in onderhoud en beheer.

 

Eind 2012 kwamen Liedeke Reitsma en Peter Prak (eindcoördinator- en supervisor Stadshagen, gemeente Zwolle) elkaar tegen. Zij hadden allebei ideeën om een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (of ) Ondernemerschap (CPO) -project voor senioren te realiseren en besloten samen te werken. Peter had al een eigen bedrijf dat hij daartoe kon inzetten.

 

De eerste opzet om 12 geïnteresseerden bij elkaar te krijgen slaagde glansrijk. De vereniging ‘Krasse Knarrenhof Zwolle’ werd opgericht gevolgd door een startbijeenkomst op 7 mei 2013. Daar werden de contouren van het latere Aahof neergezet. Daarna ging het hard want er moest van alles gebeuren. Statuten, (individueel) programma van eisen opstellen, missie doel en uitgangspunten van het project vastleggen, subsidie(s) aanvragen, architect zoeken, etc. Het eerste bestuur bestond uit Cora Kooiman, (voorzitter), Liedeke Reitsma (secretaris) en Huub Reijerink (penningmeester).

Uitgangspunt was al snel een locatie in Stadshagen maar een andere, dichterbij de binnenstad, zou een betere optie kunnen zijn. Gedacht werd aan een voorbereidingstijd van 2 jaar. Gaandeweg komen meerdere locaties in beeld waaronder het Aa-Bad. Die gaat echter naar ‘de hoogste bieder’ volgens de gemeente Zwolle en valt daarmee voorlopig af. Bouwer Trebbe wil wel investeren in een locatie en volgt de ontwikkelingen van de “Krasse Knarren” nauwgezet en is aanwezig bij bijeenkomsten.

 

De vereniging groeit snel en kent in 2013 al 50 en eind 2014 160 leden/belangstellenden voor een woning. De Aa-Bad locatie komt onverwacht toch dichter in beeld. Dat komt vooral door eigen acties, groeiende steun van de politiek en het nieuwe gemeentebestuur dat burgerinitiatieven wil honoreren. De vereniging krijgt eind 2014 onder bepaalde voorwaarden een half jaar de tijd om een plan te maken voor deze locatie. Direct na de zomer van 2015, 24 september, is het zover.

 

Onder grote media belangstelling maakt wethouder Anker de toewijzing van de Aa-Bad locatie bekend. De Zwolse leden vieren dit heuglijke feit met gebak en applaus. De bestemmingsplanwijziging begint, echt concrete voorbereidingen worden snel ter hand genomen en DeltaWonen, gaat participeren met 14 huurwoningen.

Op 24 oktober 2016 wordt in aanwezigheid van ’45 krasse knarren’ door de gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan vastgesteld. De start van de bouw werd voorzien in april 2017. De oplevering van de eerste gebouwde woningen van Aahof is gestart in november 2017.